Zo creëer je meer tijd voor kerntaken!

Lonneke Bindels (trainer/coach in het onderwijs en blogger) vernam de berichten van de afgelopen weken over werkdruk in het onderwijs en besloot zelf een peiling te houden onder basisschoolleerkrachten. Wat bleek? Van de 679 mensen die de poll invulden gaf 95 procent aan graag meer tijd te willen hebben om mooie lessen voor te bereiden. Bindels bedenkt een aantal oplossingen opdat leerkrachten weer meer tijd en aandacht kunnen krijgen voor hun kerntaak:

“Terug naar de kerntaak! Allerlei schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, sportdag, schoolreis enzovoorts nemen veel tijd in beslag. Besturen kunnen leerkrachten ontlasten door een bovenschools eventmanager aan te stellen, die samen met de directie en de ouderraden deze activiteiten organiseert. Schooldirecteuren kunnen samen met hun teams gaan kijken naar allerlei administratieve taken en naar de hoeveelheid e-mails die worden rondgestuurd. Niet alles hoeft op papier en zeker niet in dikke dossiers. Scholen kunnen bijvoorbeeld meer met beeldmateriaal gaan werken. Samenwerkingsverbanden kunnen ondersteunen door meer te vertrouwen op de oordelen en conclusies van professionele leerkrachten op een A4, in plaats van uitgebreide dossiers te verlangen van alles wat er al is ondernomen.

Leerkrachten kunnen hun nakijktaken eens bestuderen. Moet alles elke dag worden nagekeken? Leerlingen leren meer van directe feedback tijdens de les dan van rode strepen in een schrift. En als je een beeld wilt hebben van het eigen werk en het begrip van leerlingen dan is een keer in de week nakijken ook een mooi meetmoment. Vergaderingen moeten gaan over onderwijsinhoudelijke zaken. En ja, leerkrachten worden blijer van een compliment over hun werk in de klas dan een compliment over het feit dat ze zo trouw de vergaderingen bezoeken. Stel een maximum aan het aantal avonden dat leerkrachten in een schooljaar op school aanwezig moeten zijn. Kijk eens goed naar de vakanties van de leerlingen. Wellicht kan je van twee weken (mei)vakantie een week vakantie maken. Die andere dagen zijn leerlingen dan door het jaar heen vrij terwijl de leerkrachten dan vijf extra dagen hebben om samen te werken aan interessante thema’s en lessen en om rustig te kunnen werken aan rapporten en het leerlingvolgsysteem.”

Lees hier het hele artikel van HetKind

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie